ДГ №43 "Талант"

Детска градина в град София

Детска градина №43 "Талант" е модел за иновативни практики в предучилищното възпитание и отговаря на изискванията на съвременното общество и модерното образование. 

Обучението в ДГ № 43 „Талант“ се извършва от квалифицирани педагози по програми, одобрени от МОН.

Целта на образователно-възпитателната  ни работа е  осигуряване на разнообразни, стимулиращи условия, разширяващи жизнения опит на детето; стимулиране желанието на детето да опознае света, в който живее; въвеждане на детето в различни ситуации и разширяване опита му в общуването с хора от различни общности, етноси, религии и физическо различие.

Детската градина работи с екип от висококвалифицирани и професионално подготвени кадри.

Актуални новини
Прием
Прием - ДГ 43 Талант - София
Групи
Групи - ДГ 43 Талант - София
Дневен режим
Дневен режим - ДГ 43 Талант - София
За родителите
За родителите - ДГ 43 Талант - София