ДГ №43 "Талант"

Детска градина в град София

   "Отново за учебната година - отваря ни вратата детската градина. И ние малките деца - с добри и весели лица отиваме при своята любима госпожа. А там ни чакат светли занимални,  чисти и уютни детски спални..."

 

   Всеобщо схващане е, че талантът е умение за постигане на забележителни успехи в определена област. Някои смятат, че тази творческа надареност се предава по наследство, а други я намират за дар. 

   Със своя добре подготвен и високо квалифициран екип от педагози в ДГ №43 "Талант" се създават условия за придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения, отношения необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. 

   Нашата мисия е: Създавне на емоционален комфорт и подкрепяща среда за Вашите деца. Стимулиране на личностното им равитие и социалното поведение в съотвествие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

 

              Мястото, където Вашето дете ще се чувства щастливо и обичано.

   

Актуални новини
Прием
Прием - ДГ 43 Талант - София
Групи
Групи - ДГ 43 Талант - София
Дневен режим
Дневен режим - ДГ 43 Талант - София
За родителите
За родителите - ДГ 43 Талант - София