ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

Полезно

 Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина.

 

   Адаптацията към детската градина е труден процес и за децата и за възрастните около тях.

   Семейството е естествената среда, в която детето се ражда, живее най - продължително време и  с която е дълбоко емоционално свързано. В нея малкото дете се чувства в емоционално равновесие и спокойствие, изпитва сигурност и се учи да реагира адекватно на условията и изискванията на тази среда.

    Съществуват различни подходи към адаптацията в детската градина.

   Детето има нужда от подкрепа и от време, за да осъзнае промяната, която се случва с него. Има нужда от време да опознае новите хора в своето ежедневие и да осъзнае, че няма да бъде изоставено от своите родители.

   За децата на 2 години адаптивният период е най - дълъг. Причините за това са:

 • Детето започва да разбира повече, но не достатъчно, за да осъзнае какво е детската градина.
 • Трудно му е да разбере защо го оставят само при непознати хора.
 • Нужно е време, за да се изгради доверие между детето и персонала в детската градина.

   Много важно за новопостъпилото дете в яслена или първа група е да се създадът условия за бърза и безболезнена адаптация. 

   Адаптирането е строго индивидуален процес за всяко дете и за неговите родители. За някои деца този период може да бъде една седмица, за други - един месец, а за трети по - дълъг.

   Децата са личности с индивидуални нужди, интереси, навици, характери. Тръгването на детска градина обикновено е първото отделяне на детето от родителите за дълго време, първата му среща с голям брой непознати - както с деца, така и с възрастни. Поради тази причина тръгането на детска градина може да предизвика различни реакции у детето в желанието му да забави или да отложи ходенето на детска градина по всички възможни начини. Нужно е време за детето, за да възприеме новата среда, която му налага да промени навиците си, режима на съня, поведението в групата и т.н. Следователно адаптирането към детската градина отнема толкова време, колкото е необходимо на детето, за да свикне и да приеме новата среда и новите правила. 

   "Адаптирането е процес, който е свързан с реакциите на трите страни: възрастните в детската градина, семейството и детето. Успешното адаптиране на детето предполага възрастните - двете институции, да се включат активно и да подпомогнат този процес."

   Още преди постъпването в детската градина трябва:

 • Да се направят предварителни посещения в детската градина, за да може детето и неговите родители да се запознаят с цялостната материална база, с образователната среда на групата, с дневната организация, която включва: утринна гимнастика, педагогически ситуации, подвижни игри и развлечения, разходки, закаляващи процедури, хранене, следобеден сън, допълнителни образователни дейности;
 • Два - три месеца предварително в домашни условия да се следва дневния режим и храненето в детската градина;
 • Предварително да се започвне подготовката на детето към изискванията на новата среда;
 • Да се формират у детето положителни нагласи, настроения и представи за детската градина;
 • Да се говори за детската градина с радост и насърчаване, като за специално място за децата.

   Подготовката за раздялата започва от вкъщи. На детето може да му се говори за това, че то отива на детска градина, а родителите на работа. Родителите да разкажат на учителите и медицинските сестри за индивидуалните особености на детето, за неговите навици и умения. 

  - Първоначално детето в продължение на няколко дни може да посещава само когато децата са на площадката в присъствието на родител, после да се оставя за няколко часа в продължение на няколко дни и ако детето започва да се чувства по - спокойно може да остане за следобеден сън. 

  - Родителят може по желание краткосрочно да присъства в групата, в зависимост от адаптивната способност на детето. 

 Важно е използването на индивидуален подход, който следва индивидуалния темп на детето.

  - За да се чувства детето значимо, трябва да бъде окуражавано и подкрепяно, чрез положителна оценка и похвала. 

  - Чрез индивидуални разговори, беседи и други форми да бъде оказвана подкрепа и на родителите.

   По този начин адаптацията е по - лесна, по - безболезнена и детската градина се превръща в желано място, където детето се чувства сигурно, защитено, спокойно, за да се реализира пълния му потенциал.

 

 • ОКУРАЖАВАЙ!
 • ПОДКРЕПЯЙ!
 • ОБИЧАЙ!

   ТАКА ДЕТЕТО СЕ ЧУВСТВА САМОСТОЯТЕЛНО И СПРАВЯЩО СЕ ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ!

       ТО ГО ЗАСЛУЖАВА!