ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

Материална база

      Сградата в която се помещава детската градина е специално построена за целта и е съобразена с всички хигиенно-санитарни изисквания.

      Налице са всички  небходими условия за правилно отглеждане и възпитание на децата и провеждане на качествено и  пълноценно протичане на педагогическия процес.

      Детската градина е с пет корпуса, от които два са на два етажа. Функционират 9 /девет/ възрастови групи от които 8 /осем/ детска градина и една яслена група, разпределени по възрасти.. Отоплението е ТЕЦ.

      Интериорът и подредбата в групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

      Всяка възръстова група е разположена в собствено помещение, сътоящо се от  просторно спално помещение с легла,съобразени за съответната възраст, просторни и слънчеви занимални, офис за разпределяне на храната на децата, съблекална с гардеробче за всяко дете и  тоалетно помещение.

      В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. В детската градина са налице всички необходими условия за  психологическия и физически комфорт  на децата.

      Всяка група разполага с магнитни дъски, интерактивна дъска; подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали за децата.

      Обстановката отговаря на съвременните изисквания за безопасност, комфорт и естетика. 

       Детската градина разполага с музикален салон оборудван с пиано, акордеони, аудио уредба с микрофони, видео и DVD плейър, мултимедия, детски музикални инструменти и битов кът. Оборудван е просторен физкултурен салон с всичко необходимо за физическото развитие на децата /пейки,батут, пътечки, топки, обръчи, баскетболни кошове, футболни врати и други/

       В методичния кабинет са налице с необходимите нагледни средства, помощна педагогическа литература, народни носии, декори, костюми и аксесоари за тържества на децата

      Оборудвани са три езикови кабинети с интерактивни дъски, мултимедии, удобни и красиви мебели от дърво.

      В кабинета за приложни изкуства са създадени всички необходими условия децата да творят.

     Съвременно обзаведен медицински кабинет с всичко необходимо за първа помощ и грижа за здравето на децата.

      Кухненският блок е съвременно оборудван с всичко необходимо за правилното и полезно приготвяне на храната. Храната на децата се приготвя на конвектомат.

    Дворът на детската градина е 9000кв.м., с богата растителност и добре подържани тревни площи. Има много декоративни дървета, храсти и цветя. Обособени са площадки за всички 9 /девет/ групи, които са оборудвани с различни уреди и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие. Има обособено футболно игрище.

     Детската градина е обезопасена с висока и здрава ограда  и  врата  с дистанционно управление. Достъпът до двора и сградата е сведен до минимум за външни посетители.  Изграден е контрол на достъп за персонала.

      В детското заведение е установен стриктен пропускателен режим с 24 часово видеонаблюдение.