ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

Яслена група "Малкият принц"

 

Ранното детство обхваща периода от 1 до 3 години. Този период е белязан от значителни и динамични промени, които започват да очертават почти всички преспективни линии на по – нататъшното развитие на детето. През първите 18 месеца от живота на детето основната задача е неговото психо – социално развитие е установяването на базисното доверие към света. Ако детето получава навременни грижи, които отговарят на неговите жизнени физиологични нужди (здравословна храна, достатъчен сън, подходяща температура)  и емоционални потребности (внимание, ласка, топлина), у него се поражда чувство на сигурност, спокойствие и доверие към заобикалящата го среда.

Екипът на Яслена група „Малкият принц“ в ДГ №43 „Талант“ се стреми точно към тези основни цели, постигащи бързо и лесно приобщаване на децата към едно ново за тях начало.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от педагог, медицински специалисти и помощник- възпитател. Средата в групата е близка до уюта и топлината на семейството. Организацията на дневния режим на децата е съобразен с тяхната възраст.

    На 15.09.2022 год. Яслена група „Малкият принц“ страртира новата учебна 2023/2024 година  с приети и записани общо 23 деца.

Програмната система, по която се работи  в групата е „Аз съм в деската ясла“ на издателство: „Изкуства“, 2016 („Клет България“ ООД, 2022) одобрена от МОН.

 

Екип в групата: 

Педагог: Мелина Христова

Медицински сестри: Надя Лилова / Илонка Малкова

Помощник възпитател: Красимира Григорова

Телефон за контакт в гупата: +359 88 224 9916