ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

Втора "А" група "Мики Маус"

 

Ние, екипът на Втора "А" група "Мики Маус"  искаме Вашите децата да получават най-доброто от нас:

  • обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера, общуване в кътове за игра и центрове по интереси;
  • богата емоционална и духовна култура;
  • целенасочена предучилищна подготовка;
  • съхранени български традиции;
  • равен шанс за всички деца - свобода на собственото мнение;
  • природосъобразен начин на живот и безопасност на движение.

 Образователно - възпитателната работа осъществяваме чрез Програмна система "Чуден свят" разработена специално за обслужване на интересите и потребностите на Вашите деца.

Ползваме образователните книжки на издателство "Просвета".

 

Екип на групата:

Старши учител: Александра Денева

Учител: Гергана Бугова

Помощник възпитател: Пепи Игова

Телефон за контакт в групата: +359 88 259 8385