ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

IV "Б" група "Пчеличка"

 

Ние, екипът на IV "Б" група "Пчелички" искаме Вашите деца да получават най - доброто от нас:

  • Обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера, общуване в кътове за игра и центрове по интереси;
  • Богата емоционална и духовна култура;
  • Целенасочена предучилищна подготовка;
  • Съхранени български традиции;
  • Равен шанс за всички деца - свобода на  собственото мнение;
  • Природосъобразен начин на живот и безопасност на движение.

Образователно - възпитателната работа осъществяваме чрез Програмна система "Златно ключе" разработена специално за обслужване на интересите и потребностите на Вашите деца.

Ползваме образователните книжки на издателсвто "Бит и техника" 

 

Екип на групата: 

Старши учител: Антоанета Венева

Учител: Анжела Секулова

Помощник възпитател: Милена Хубева

Телефон за контакт в групата: +359 88 216 6188