ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

IV "А" група "Звездичка"

 

Ние, екипът на IV "А" група "Звездичка" искаме Вашите деца да получават най - доброто от нас:

  • Обич, внимание и  закрила в приятелска атмосфера, общуване в кътове за игри и центрове по интереси;
  • Богата емоционална и духовна култура;
  • Целенасочена предучилищна подготовка;
  • Съхранени български традиции;
  • Равен шанс за всички деца - свобода на собственото мнение;
  • Природосъобразен начин на живот и безопасност на движение;

Образователно - възпитателната работа осъществяваме чрез Програмна система "Златно ключе" разработена специално за обслужване на интересите и потребностите на Вашите деца.

Ползваме образователни книжки на издателство "Бит и техника"

 

Екип на групата: 

Старши Учител: Ваня Владимирова

Учител: Ася Йорданова

Помощник възпитател: Анна Андреева

Телефон за контакт в групата: +359 88 225 8591