ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

II "А" група - "Слънчице"

 

Екипът на II "А" група "Слънчице" се стреми да създаде условия и среда близка до семейната. Позитивна познавателна среда, провокираща детската активност за по-бързо адаптиране на детето с цел да се намали максимално стресът в детската градина.

Даряваме децата с топлина, нежност, обич и търпение. Даваме им спокойно и щастливо детство, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателност.

Стремим се да помогнем на децата да придобият такава естествена жажда за учене, отговаряща на нуждите на всяко дете, на културното многообразие и на индивидуалните особености. Възпитаване на емоционална компетентност у децата – важно условие за изграждане на правилно поведение. Нашата основна цел нека бъде създаването на такава атмосфера, в която децата с удоволствие ще се отправят заедно с учителя към опознаването на нови хоризонти и възможности.

 

 

Екип на групата:

Старши учител: Нели Давидова

Старши учител: Надежда Хазурова

Помощник възпитател: Петя Христова

Телефон за контакт в групата: +359 88 252 6256