ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

I "Б" група "Палави ръчички"

 

Ние, екипът на I "Б" група "Палави ръчички" искаме Вашите деца да получават най - доброто от нас:

  • Обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера, общуване в кътове за игра и центрове по интереси;
  • Богата емоционална и духовна култура;
  • Целенасочена предучилищна подготовка;
  • Съхранени български традиции;
  • Равен шанс за всички деца - свободна на собственото мнение;
  • Природосъобразен начин на живот и безопасност на движение.

Образователно - възпитателната работа осъществяваме чрез Програмна система "Златно ключе" разработена специално за обслужване на интересите и потребностите на Вашите деца.

Ползваме образователните книжки на издателство "Бит и техника".

 

Екип на групата: 

Старши учител: Светла Крумова

Старши учител: Ваня Борисова

Помощник възпитател: Евгения Василева

Телефон за контакт в групата: +359 88 201 6455