ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

I "А" група "Том и Джери"

 

Ние, екипът на I "А" група "Том и Джери" искаме Вашите деца да получават най - доброто от нас:

  • Обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера, общуване в кътове за игра и центрове по интереси;
  • Богата емоционална и духовна култура;
  • Целенасочена предучилищна подготовка;
  • Съхранени български традиции;
  • Равен шанс за всички деца - свобода на собственото мнение;
  • Природосъобразен начин на живот и безопасност на движение.

    Образователно - възпитателната работа осъществяваме чрез Програмна система "Златно ключе" разработена специално за обслужване на интересите и потребностите на Вашите деца.
                     Ползваме образователните книжки на издателство "Бит и техника".

 

Екип на групата: 

Старши учител: Иванка Генкова

Учител: Даниела Панчева

Помощник възпитател: Даниела Арсова

Телефон за контакт в групата: +359 88 233 5896