ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

Екип

  1. Първа група

        Учители:  1. ст.уч. С.Крумова    2. ст.уч. В.Борисова      3. Пом.възпитател –Д.Рибарска

    2. Първа “а”група

        Учители:  1. И.Генкова              2. ст.уч. Т.Николова      3. Пом.възпитател –Д.Арсова 

  1. Втора група

        Учители:  1.ст.уч.П.Методиева 2. ст.уч.В.Трилова         3. Пом.възпитател –Р.Кириловалова   

  1. Втора“а” група

        Учители:  1.ст.уч.Н.Давидова   2. ст.уч.Е.Костадинова  3. Пом.възпитател –А.Илиева 

  1. Трета група

        Учители: 1.ст.уч. Н.Жадалова  2. ст.уч. М.Христова      4. Пом.възпитател -В.Петрунова

    6. Трета “а”група

       Учители: 1.ст.уч.А.Денева       2. ст.уч.Г.Бугова           3. Пом.възпитател –П.Игова

    7. Четвърта подг.гр.

      Учители: 1. П.Ташева               2. А.Венева                  3. Пом.възпитател –М.Кирилова 

  1. Четвърта“а”подг.гр.

      Учители: 1. С.Николаева          2. Н.Хазурова               3. Пом.възпитател –А.Симеонова

  1. Яслена група

        1.Мед.с. Н.Лилова 2.Мед.с. С.Славова   3.Мед.с. А.Гигова  4.Мед.с.Л.Груева   

       5.Пом.възпитател-К.Спасова

-------------------------------------------------

 

Директор:                   Ц.Николова

 

Психолог:                      А.Пилибосян

Счетоводител:               Е.Николова

Зав.АТС:                         В.Спасова

Домакин:                       М.Георгиева

Мед.сестра кабинет:   Д.Николова

Раб.поддръжка:              П.Петров

Готвач:                           С.Кирилова

Пом.готвач:                   С.Волева

Раб.кухня:                     Д.Дилчева

Перач:                            А.Илиева