ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

Екип

        Учебна 2021/2022 година

  1. Първа група

        Учители:  1. Ст. учител- Н.Жадалова   

                        2.Ст.учител-  П.Бурджиева

                       3. Пом.възпитател –В.Петрунова

    2. Първа “а”група

        Учители:  1. Ст.учител- А.Денева

                       2. Учител- Г.Бугова

                       3. Пом.възпитател – П.Игова 

  1. Втора група

        Учители:  1.Ст.учител - А.Венева

                       2. Ст. учител- М.Христова

                       3. Пом.възпитател – М.Христова   

  1. Втора“а” група

        Учители:  1.Учител - С.Николаева

                       2.Учител - В.Владимирова

                       3. Пом.възпитател – А.Андреева

 

  1. Трета група

        Учители: 1. Ст.учител - С.Крумова

                      2. Ст.учител - В.Борисова

                      3. Пом.възпитател - Д.Рибарска

    6. Трета “а”група

       Учители:  1.Ст.учител - Т.Иванова

                      2.Ст.учител - И.Генкова

                      3. Пом.възпитател – Д.Арсова

    7. Четвърта подг.гр.

      Учители: 1. Ст.учител - П.Методиева

                    2. Ст.учител - В.Трилова

                    3. Пом.възпитател – Р.Кирилова 

  1. Четвърта“а”подг.гр.

      Учители: 1. Ст.учител - Н.Давидова

                    2. Учител - Н.Хазурова

                    3. Пом.възпитател – А.Илиева

  1. Яслена група

        1.Мед.с. Н.Лилова 2.Мед.с. С.Славова   3. Мед.с.Л.Груева   

       5.Пом.възпитател-К.Спасова

-------------------------------------------------

 

Директор:                   Е. Кръстева

 

Психолог:                      А.Пилибосян

Счетоводител:               А. Кръстева

Зав.АТС:                         Я. Атанасов

Домакин:                       Я. Атанасов

Мед.сестра кабинет:   Д.Николова

Раб.поддръжка:              

Готвач:                           С.Кирилова

Пом.готвач:                   С.Волева

Раб.кухня:                     Д.Дилчева