ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

          1. ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА:

             Вторник:     от 10.00ч. до 12.00ч.

             Четвъртък:  от 14.00ч. до 16.00ч.

 

2.  ДГ № 43 "Талант" работи с деца от 7.00ч. до 19.00ч.

 

           3.  Работно време на администрацията на детската градина:

                Всеки ден от 7.30ч. до 16.00ч. 

 

 4. Работно време на медицинската сестра на детската градина

                Всеки ден от 7.30ч. до 16.00ч.

   

              5. Приемно време на психолога на детската  градина

                 Понеделник - от 8.00ч. до 14.00ч.

                 Вторник - от 8.00ч. до 14.00ч.

                 Сряда - от 8.00ч. до 14.00ч.   

                 Четвъртък - от 11.30ч. 17.30ч.

                 Петък - от 8.00ч. до 14.00ч.

  6. Такси се събират всеки месец от 5-то до 10-то число.