ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

1. ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА:

             Вторник:     от 10.00ч. до 12.00ч.

             Четвъртък:  от 14.00ч. до 16.00ч.

 

2.  ДГ № 43 "Талант" работи с деца от 7.00ч. до 19.00ч.

 

3.  Работно време на завеждащ АТС.

       Всеки ден от 7.30ч. до 16.00ч. 

 

 4. Работно време на медицинската сестра на детската градина

                Всеки ден от 7.30ч. до 16.00ч.

   

              5. Приемно време на психолога на детската  градина

                 Понеделник - от 8.00ч. до 14.00ч.

                 Вторник - от 8.00ч. до 14.00ч.

                 Сряда - от 8.00ч. до 14.00ч.   

                 Четвъртък - от 11.30ч. 17.30ч.

                 Петък - от 8.00ч. до 14.00ч.