ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

Заплащане на такси за детска градина

 

              УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

 

       Уведомяваме Ви, че сме създали  условия за заплащане  по банков път на дължимите такси за посещение на детската градина. Освен по банков път, дължимите такси може да заплатите и на място в детската градина за времето от 7.30ч. до 16.00ч. от 5-то до 10-то число всеки месец. 

     Всички родители на децата, записани в ДГ № 43 „Талант“, могат да си направят регистрация на  http://roditel.eu  , където ще видят сумите за заплащане и банковата сметка на детската градина. При използване на този вид плащане, моля да имате предвид следното:

  1. В платежното нарежданея ясно и коректно да се попълват двете имена на детето и групата, в която е записано /пример: Иван Иванов Ia група/.
  2. Преведената сума трябва точно да съответства на посочената в сайта.
  3. Банковата сметка на ДГ № 43 „Талант“ е:

      IBAN: BG27SOMB91303125316300                      BIC: SOMBGSF

  1. На банковата сметка могат да се превеждат единствено суми за месечна такса за детска градина, а не суми за допълнителни образователни дейности. 

       

                                                                          Благодарим!