ДГ №43 "Талант"

Детска градина в град София

                                          МОТОТО НИ Е:  "ДА ДАДЕМ ШАНС НА ВСЯКО ДЕТЕ"

 

                      Всичко, което правим е с усмивка и с много любов към децата!

 

                                                    В центъра на цялостната ни дейност стои детето!

         За  постигане на  оптимални резултати в неговото развитие е необходимо  екип от професионалисти, добър микроклимат, съвременна материално-техническа база,естетична среда и уютна обстановка в групите, съобразена с възрастовите особености на децата;

         Всичко това ДГ № 43 „Талант” го притежава.

        Целите ни са насочени към утвърждаване на основния субект в системата на възпитателното взаимодействие –детето  и възможност за изграждане на свободна, морална, интелигентна, инициативна, ценностна ориентирана и мотивирана личност, уважаваща правата на другите, при  спазване  на природните и обществени закони, способна пълноценно да се развива в живота.

        Детска градина  № 43 "Талант" е модел за иновативни практики в предучилищното възпитание и отговаря на изискванията на съвременното общество и модерното образование.

       Детското заведение се намира в гр.София, район „Триадица“.   Открита е през м.април 1979г. и е общинска собственост.       

      Сградата в която се помещава детската градина е специално построена за целта и е съобразена с всички хигиенно-санитарни изисквания.

       Налице са всички  небходими условия за правилно отглеждане и възпитание на децата и провеждане на качествено и  пълноценно протичане на педагогическия процес.

       Детската градина е с пет корпуса, от които два са на два етажа. Функционират 9 /девет/ възрастови групи от които 8 /осем/ детска градина и една яслена група, разпределени по възрасти..

       Отоплението е ТЕЦ.

       Интериорът и подредбата в групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

       Всяка възръстова група е разположена в собствено помещение, сътоящо се от  просторно спално помещение с легла,съобразени за съответната възраст, просторни и слънчеви занимални, офис за разпределяне на храната на децата, съблекална с гардеробче за всяко дете и  тоалетно помещение.

       В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. В детската градина са налице всички необходими условия за  психологическия и физически комфорт  на децата.

       Всяка група разполага с магнитни дъски, интерактивна дъска; подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали за децата.

       Обстановката отговаря на съвременните изисквания за безопасност, комфорт и естетика. Коридорите са слънчеви и с много естествени цветя-над 150 вида.Част от тях са обособени в зимна градина.

        Детската градина разполага с музикален салон оборудван с пиано, акордеони, аудио уредба с микрофони, видео и DVD плейър, мултимедия, детски музикални инструменти и битов кът. Оборудван е просторен физкултурен салон с всичко необходимо за физическото развитие на децата /пейки,батут, пътечки, топки, обръчи, баскетболни кошове, футболни врати идруги

        В методичния кабинет са налице с необходимите нагледни средства, помощна педагогическа литература, народни носии, декори, костюми и аксесоари за тържества на децата

       Оборудвани са три езикови кабинети с интерактивни дъски, мултимедии, удобни и красиви мебели от дърво.

       В кабинета за приложни изкуства са създадени всички необходими условия децата да творят.

      Съвременно обзаведени са медицинския кабинет /с всичко необходимо за първа помощ и грижа за здравето на децата/, кабинет на счетоводителя, кабинет на завеждащ АТС и домакин, перално помещение, работилница.

       Кухненският блок е съвременно оборудван с всичко необходимо за правилното и полезно приготвяне на храната. Храната на децата се приготвя на конвектомат.

       Дворът на детската градина е 9000кв.м., с богата растителност и добре подържани тревни площи. Има много декоративни дървета, храсти и цветя. Обособени са площадки за всички 9 /девет/ групи, които са оборудвани с различни уреди и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие. Има обособено футболно игрище.

       Детската градина е обезопасена с висока и здрава ограда  и  врата  с дистанционно управление. Достъпът до двора и сградата е сведен до минимум за външни посетители.  Изграден е контрол на достъп за персонала.

      В детското заведение е установен стриктен пропускателен режим с 24 часово видеонаблюдение.

       Обучението в ДГ № 43 „Талант“  се извършва от квалифицирани педагози по програми, одобрени от МОН. Работи се с програмна система „Моливко“ на издателство „Слово“ в първите и вторите възрастови групи и с учебни помагала на издателство „Просвета“в третите и четвъртите групи.

      Целта на образователно-възпитателната  ни работа е  осигуряване на разнообразни, стимулиращи условия, разширяващи жизнения опит на детето; стимулиране желанието на детето да опознае света, в който живее; въвеждане на детето в различни ситуации и разширяване опита му в общуването с хора от различни общности, етноси, религии и физическо различие.

        Учебните часове и учебната програма са съобразени с  възрастта на децата в различните групи.  Възпитателно-образователната работа е организирана съобразно държавно-образователните стандарти.

      Екипът приема предизвикателствата в науката и практиката и се стреми да осигури оптимални условия за развитие и подготовка на децата за училище.

      Детската градина работи с екип от висококвалифицирани и професионално подготвени кадри. Използват се разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение, съобразено с държавните образователни стандарти. Помощник-възпитателите също се отнасят с майчина грижа и топлота към всяко дете.

         За децата се грижат 16 учители,1 психолог, 1 педагог,1 учител по музика, пет медицински  сестри, от които 4 в детската ясла и една в детска градина-кабинет, 22 – помощно-обслужващ персонал. Всички педагози са с висше образование.  

         Децата редовно участват в традиционни празници и концерти. Спечелили сме много награди, дипломи, грамоти, статуетки идр.

         Успоредно със задължителното обучение, което е съобразно държавните образователни стандарти, по желание на родителите се предлагат допълнителни педагогически дейности,  като:

                   - ранно чуждо езиково обучение по английски

                   - модерни танци

                    - футбол

                   - приложни изкуства

                   - фолклорни танци

             Допълнителните педагогически дейности се провеждат от квалифицирани специалисти. В края на всяка учебна година в присъствието на родители по традиция  децата  демонстрират наученото.

            Традиция са  и ежегодните  тържества на децата от всички групи.

            Организират се спортни състезания, ски училище.  

            Цялата ни дейност е насочена към това, да  предоставяме възможност детето да развие заложбите си, да открие себе си, като следваме индивидуалния темп на детето.

            Възпитанието и обучението в ДГ № 43 „Талант“ е  подчинено на крайния резултат – подготовката 

   на децата за училище.

 

       Основната ни цел е:

        - максимално развитие на индивидуалния потенциал на всяко дете,         

          - насърчаване на самоизявата

          -  откриване на заложеното в него

          - създаване на ежедневен емоционален комфорт

          - възпитаване на амбиция и стремеж

         - изграждане на знания и качества, необходими при постъпване в първи клас.